-

sv. Petr

Nejvýznamnější z apoštolů; Ježíš Kristus jej jmenoval svým zástupcem a Petr se tak stal prvním biskupem církve. Původně se jmenovat Šimon a byl rybářem, stejně jako jeho bratr sv. Ondřej; Ježíš je oba povolal mezi své učedníky a Šimona nazval Petrem, tj. skálou, na které vybuduje svou církev. Ačkoliv Petr Ježíše zapřel, ustanovil jej Ježíš po zmrtvýchvstání znovu na přední místo. Petr se poté na svých cestách dostal spolu se evangelistou Markem až do Říma, kde za císaře Nerona oba podstoupili mučednickou smrt; pohřbeni byli v místě dnešní svatopetrské katedrály. Petrovo přední postavení mezi apoštoly přešlo na římské biskupy. Obvykle je zobrazován s vousem a pleší, v ruce drží klíč od nebeské brány; jindy je zpodobňován s rybou, lodí nebo kohoutem (který třikrát zakokrhal, vždy když Petr zapřel Krista). Je patronem papežů a církve, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, hrnčířů, zedníků, kameníků, soukeníků, lodníků a mnoha dalších profesí, dále trosečníků, kajícníků, panen; je i ochráncem proti uštknutí a proti krádeži, pomocníkem při horečce, posedlosti a bolestech a záštitou dlouhověkosti.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz