-

sv. Michal (archanděl Michael)

Podle Apokalypsy, součásti Nového zákona, stál archanděl Michael v čele vojska andělů, které se střetlo s drakem (satanem) a jeho vojskem; drak i jeho pomocníci byli v boji sraženi na zem. Na Západě byl sv. Michal uctíván jako vůdce nebeského rytířstva a ochránce křesťanů, především křesťanských vojáků, na Východě byl spíše patronem nemocných. Jeho kult je doložen od počátků křesťanství, byl ctěn i Židy. Zobrazován bývá jako rytíř potírající draka, případně ve scénách Posledního soudu, jak váží duše.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz