-

sv. Jiří

Křesťanský mučedník ze 3. století; o jeho reálném životě je známo velmi málo. Narodil se zřejmě v Malé Asii, stal se vojákem a dosáhl vysoké hodnosti. V Nikodémii se prý setkal s císařem Diokleciánem a vyjádřil znepokojení nad pronásledováním křesťanů; císař se rozběsnit a Jiřího dal setnout mečem. Nejznámější z četných legend o sv. Jiřím je ta o boji s drakem, pocházející z 11. století: obyvatelé lybijského města Silena prý byli trýzněni strašným netvorem, kterého Jiří zkrotil, přivedl do města a tam zabil; jde o symbol vítězství kříže nad pohanstvem. Kult sv. Jiří přinesli na Západ křižáci vracející se v 11. století z křížových výprav proti Saracénům, světec se postupně stal ochráncem Anglie, Ruska, Německa, Portugalska a Řecka i mnoha měst. Je patronem vojáků, jezdců, sedlářů, zbrojířů a rolníků, horníků, sedlářů, kovářů, bednářů, skautů, sirotků a dalších, ochráncem proti pokušení, válečnému nebezpečí, přímluvcem za dobré počasí, pomocníkem proti moru, horečce a kožním nemocem. Je zobrazován jako mladý rytíř v brnění zabíjející draka.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz