-

sv. Dominik

Narodil se kolem roku 1170 v kastilské rytířské rodině. Již v mládí projevoval velký soucit s trpícími a chudými, v době hladu prodal všechny své knihy a peníze daroval nejpotřebnějším. Po studiích byl vysvěcen na kněze a stal se kanovníkem kapituly, při cestách do severního Německa se seznámil s albigenskými bludaři a s cisteciáckými misionáři, kteří se – oděni v nádherná roucha – marně snažili obrátit je na víru pravou. Dominik začal albigenským kázat v chudém oděvu a bosý a mírnou cestou je navracel zpět do náruče církve. Roku 1216 založil řád žebravých mnichů dominikánů, jehož základem je naprostá chudoba; roku 1221, kdy Dominik zemřel, měl řád více než 300 řeholníků v 25 klášterech. Již roku 1234 byl Dominik svatořečen. Je patronem krejčích a ochráncem proti horečce a krupobití, jeho atributy jsou pes s hořící pochodní v tlamě, kniha, lilie a kámen.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz