-

Vladislav II. Jagellonský

*1458 (Krakov, Polsko), †1516 (Budapešť, Maďarsko)

Český král z litevsko-polského rodu Jagellonců; otec Ludvíka Jagellonského. Po smrti Jiřího z Poděbrad byl roku 1471 zvolen většinou šlechty na český trůn. Spor se vzdorokrálem Matyášem Korvínem, kterého uznávali katolíci, skončil až v roce 1478 kompromisem (Vladislav vládl v Čechách, obojí Lužici a ve Svídnicku a Javorsku, Korvín na Moravě a ve zbytku Slezska, oba používali titul českého krále). Za Vladislavovy vlády byl v roce 1485 v Kutné hoře uzavřen náboženský mír a země se vydala cestou tolerance víry. Po králově přesídlení do Budína (1490) zesílil v Čechách vliv stavů, zejména vysoké šlechty, a nastal velký úpadek královské moci; autorita krále byla slabá, posměšně byl nazýván „král Dobře“, protože prý přikyvoval na vše, co mu předložili jeho ministři. Za Vladislavova panování se v příznivém hospodářském prostředí rozvíjelo pozdně gotické umění, tzv. jagellonská či vladislavská gotika (stavební úpravy na Pražském hradě, Vladislavský sál aj.). V roce 1515 Vladislav uzavřel nástupnické dohody s Habsburky, které daly po roce 1526 vzniknout habsburskému středoevropskému soustátí, jehož součástí bylo České království až do roku 1918.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz