-

Josef II.

*1741 (Vídeň, Rakousko), †20. 2. 1790 (Vídeň, Rakousko)

Český král, příslušník habsbursko-lotrinské dynastie; syn Marie Terezie, bratr Leopolda II. Od roku 1765 byl císařem Svaté říše římské a spoluvladařem své matky v zemích habsburského soustátí, od 1780 uherským a (nekorunovaným) českým králem a arcivévodou rakouským. Měl hlavní zásluhu na celkové reformě monarchie: za nejdůležitější lze považovat zrušení cenzury, vydání tolerančního patentu a zrušení nevolnictví (vše v roce 1781). Řada josefinských reforem omezovala moc katolické církve. V jejich důsledku došlo k hospodářskému rozvoji, posílení armády a prosazení náboženské tolerance, ale také k další centralizaci moci a upevnění absolutismu. Hodně cestoval, často inkognito, aby poznal realitu života v zemi; viděl život v chudobincích, sfáral do šachty, nechal se zavřít do vězení a zažil hladomor v Čechách. I když prosazoval germanizaci celé říše, naučil se jako první Habsburk slušně česky. Lid jej měl ve velké oblibě, o čemž dodnes svědčí rozšíření jména Josef u nás. Ke konci života uzavřel spojenectví s Ruskem a vzápětí byl zatažen do války s Tureckem, která přinesla obrovské ztráty lidské i materiální. Pochován je v kapucínské hrobce ve Vídni.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz